VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PRIEMYSELNÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA


Celková plocha navrhovaného priemyselného parku je 130 915 m2

Samotný priemyselný park sa delí na nasledujúce štyri časti.

ŠTYRI ČASTI PRIEMYSELNÉHO PARKU
  • 1. časť – je určená predovšetkým na výstavbu výrobných a skladových hál a administratívnej budovy. Celková plocha parcely je 101278 m2, z toho plánovaná zastavaná plocha 30 000 m2.

  • 2. časť – je určená taktiež na výstavbu výrobných a skladových hál. Celková plocha parcely je 24 722 m2, z čoho plánovaná zastavaná plocha je 7397 m2. Viac info tu >>

  • 3. časť – je určená najmä na výstavbu administratívnej budovy k časti č. 2, alebo samostatnej administratívnej budovy. Celková plocha parcely je 2931 m2 z toho plánovaná zastavaná plocha je 600 m2.

  • 4. časť – je určená na výstavbu administratívnej, alebo multifunkčnej budovy. Celková plocha parcely je 1984 m2 z toho plánovaná zastavaná plocha je 555 m2. Pre výkresovú dokumentaciu kliknite na nasledujúce ikony: br>
Ak Vás zaujala niektorá z našich ponúk, čítajte ďalej, dozviete sa viacej o našich ponukách.