LOKALITA

Lokalita priemyselného parku v Dunajskej Strede

Dunajská Streda je mesto na južnom Slovensku ležiace v Trnavskom kraji v Podunajskej nížine. Je srdcom Žitného ostrova a počet jeho obyvateľstva je 23 562. Mesto je významným hospodárskym a kultúrnym centrom regiónu.

Priemyselná zóna sa nachádza pri ceste do obce Povoda, ktorá je napojená na cestu prvej triedy E575/63 pri logistickom stredisku kombiterminálu Metrans a.s.. Dunajská Streda je pre investorov zaujímavá vďaka niekoľkým pozitívam. Južný okres Trnavského kraja je vzdialený len niekoľko kilometrov od maďarských hraníc, medzinárodných letísk v Bratislave, Budapešti či Viedni. Park má vybudovanú priemyselnú vlečku i priamy prístup na cestu prvej triedy Bratislava - Komárno s napojením na diaľnice v Bratislave a maďarskom Komárome. Poloha je výhodná i z hľadiska železničnej dopravy, pretože mesto leží pri trase Bratislava - Komárno.

Novým a súčasným investorom nič nebráni v rozbehnutí podnikateľských aktivít. Infraštruktúra je vybudovaná. Inžinierske siete sú natiahnuté na všetkých parcelách v areáli. Lákadlom pre mnohých investorov je aj to, že nová priemyselná zóna sa nachádza v zlatom trojuholníku Viedeň - Bratislava - Győr. Práve táto oblasť je podľa viacerých prieskumov najvhodnejšou lokalitou na investovanie v únii.

Nie je zanedbateľná ani blízkosť hlavného cestného dopravného ťahu. Susedstvo logistického strediska Metrans je dôležitým magnetom aj pre iných investorov, ktorí v značnej miere využívajú túto formu dopravy.

POLOHA MESTA A VZDIALENOSŤ

  Vzdialenosť od niektorých veľkých miest

 • Viedeň: 110 km
 • Bratislava: 45 km
 • Győr: 43 km
 • Komárno: 55 km
 • Budapešť: 155 km
 • Brno: 180 km
 • Česká republika: 115 km
 • Maďarsko: 35 km
 • Rakúsko: 55 km