VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PRIEMYSELNÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA


Celková plocha navrhovaného priemyselného parku je 206 629 m2

Samotný priemyselný park sa delí na nasledujúce štyri časti.

ŠTYRI ČASTI PRIEMYSELNÉHO PARKU
  • 1. časť – je určená predovšetkým na výstavbu výrobných a skladových hál a administratívnej budovy. Celková plocha parcely je 30 760 m2, z čoho plánovaná zastavaná plocha je 9 228 m2.

  • 2. časť – je určená taktiež na výstavbu výrobných a skladových hál. Celková plocha parcely je 57 940 m2,z čoho plánovaná zastavaná plocha je 17 382 m2.

  • 3. časť – vo vlastníctve firmy Cargo-Partner Logistics Immoinvest. Celková plocha parcely je 59 717 m2 .

  • 4. časť – vo vlastníctve firmy Deichman. Celková plocha parcely je 58 212 m2 .
Ak Vás zaujala niektorá z našich ponúk, čítajte ďalej, dozviete sa viacej o našich ponukách.