LOKALITA

Niečo o lokalite

Obytná zóna Letišná sa nachádza na sevrno-východnom okraji mesta Dunajská Streda, na katastrálnom území Dunajská Streda severne od Letišnej ulici. Dotknuté parcely sú v časti v zastavanom a v časti nezastavanom území mesta. Hranicu územia zo severnej, severozápadnej až západnej strany tvoria poľnohospodárske polia, z južnej strany záhrady existujúcich rodinných domov, z juhovýchodnej strany hranicu tvorí poľnohospodársky areál bývalého štátneho majetku s poľnohospodárskymi objektmi.

Dunajská Streda je mesto na južnom Slovensku ležiace v Trnavskom kraji v Podunajskej nížine. Je srdcom Žitného ostrova a počet jeho obyvateľstva je 23 562. Mesto je významným hospodárskym a kultúrnym centrom regiónu.

POLOHA MESTA A VZDIALENOSŤ

    Vzdialenosť od niektorých veľkých miest

  • Viedeň: 110 km
  • Bratislava: 45 km
  • Győr: 43 km
  • Komárno: 55 km
  • Budapešť: 155 km
  • Brno: 180 km