ROZDELENIE, ROZLOHA PARCIEL
Označenie
Rozloha v m2
Stav
A1
x
predaný
A2
x
predaný
A3
x
predaný
A4
x
predaný
A5
x
predaný
A6
868
predaný
A7
969
predaný
B1
1215
predaný
B2
655
predaný
B3
658
rezervovaný
B4
858
rezervovaný
B5
634
rezervovaný
C1
647
predaný
C2
624
predaný
C3
876
predaný
C4
887
predaný
C5
892
predaný
C6
1278
predaný
C7
1053
predaný
C8
981
predaný
D1
6362
predaný
D2
4200
predaný
Označenie
Rozloha v m2
Stav
D3
3469
predaný
D4
4450
voľný
E1
774
predaný
E2
848
predaný
F1
2002
predaný
F2
1983
predaný
G1
620
predaný
G2
630
predaný
G3
630
predaný
G4
630
predaný
G5
574
predaný
G6
612
predaný
G7
639
predaný
G8
663
predaný
G9
470
predaný
G10
453
predaný
G11
577
predaný
G12
900
predaný
H1
907
predaný
H2
696
predaný
H3
938
predaný