POZEMKY

Celková plocha územia obytnej zóny Letišnej je 68 206 m2. Predaj pozemkov budeme realizovať v 2 etapách. V súčasnosti sme zahájili 1. etapu predaja, v ktorej ponúkame:

 • 37 pozemkov pre stavbu rodinných domov s výmerami od 650 m2 do 6300 m2
 • 27 bytových domov na kĺúč
 • a 3 radové domy na kĺúč
Všetky pozemky sú v intraviláne, ktoré sú rozhodnutím mesta určené na plochu čistého bývania ( bývanie v obytných budovách ). Miera zastavanosti je v súlade s územným plánom mesta - 25 %.

NÁŠ TIP
Všetky uvedené inžinierske siete sú vybudované a kolaudované.
 • voda,
 • plyn,
 • kanalizácia,
 • elektrina,
 • telefón,
 • chodníky,
 • prístupová cesta
 • a verejné osvetlenie.

Cestné komunikácie sú nezvyčajne veľkoryso riešené. Hlavná prístupová cesta /Hájska ulica/ je 8 m široká, obojstranne s 1,5 m chodníkmi a 1až 3 metrovým zeleným pásom medzi chodníkmi a cestou.

V 2. etape budeme predávať ďalších 9 pozemkov pre stavbu rodinných domov s výmerami od 640 m2 do 1100 m2.